201123 Enterprise.jpg

201123 Enterprise James Neiss/staff photographer Lewiston, NY - Fishermen enjoy the day on the Niagara River off Lewiston Landing on Monday.